Konwojowanie banknotów

Konwój to nic innego jak ochrona najczęściej uzbrojonych agentów ochrony, celem zabezpieczenia przedmiotów lub pieniędzy, które transportują. Ta forma ochrony spotykana jest nie tylko w bankach i sklepach, ale również urzędach, z których przewożone są ważne dokumenty.

Konwojenci muszą odbyć specjalne przygotowanie, jak zachowywać się podczas pracy, jak unikać sytuacji niebezpiecznych oraz w jakich sytuacjach powinni reagować. Nie jest to łatwa praca, wymaga bezwzględnego opanowania i spokoju oraz spostrzegawczości.

Wraz z rosnącą przestępczością agencji ochrony jest coraz więcej, jak również chętnych do otrzymania pozwolenia na posiadanie broni. Każdy nowy pracownik jest bacznie sprawdzany i obserwowany, nie może być też karany.

Każdy konwojent powinien posiadać legitymację, ze zdjęciem, którą okazuje podczas zabierania przedmiotu lub pieniędzy. Każdorazowo podczas konwoju powinien zostać podpisany protokół z obu stron zlecającego oraz odbierającego konwojenta.

Dowód ten oczywiście należy zachować. W jaki sposób są przewożone pieniądze? Najczęściej są wkładane do specjalnych worków oznaczonych przez nadawcę oraz wartość.

W samochodzie konwojent posiada coś w rodzaju sejfu, do którego wkładane są pieniądze. Konwojenci nigdy nie działają w pojedynkę i nigdy nie zostawiają samochodu, w którym nie siedzi któryś z pracowników.

Nie mogą sobie pozwolić na błąd, ponieważ byłby on bardzo kosztowny, poza tym konwojent mógłby się liczyć z cofnięciem licencji, co dyskwalifikuje go do wykonywania zawodu.